All Categories
zilverlingen

zilverlingen

Zilverlingenavond- vrijdag 5 april 2024, 20:00
Er is gezellig geroezemoes van de mannelijke jubilarissen. De vrouwen achter de bar schenken gratis koffie en schalen met heerlijke cake staan klaar.
Ook zijn er diverse zilverlingen aanwezig. Je mag je zo noemen als je minstens 25 jaar een trouwe vrijwilliger/lid geweest bent en als je dus al een speltje hebt gehad.
Op de speltjes die klaar staan staat 25 en 50 jaar. Wat geweldig als je zo lang je club trouw bent gebleven en je ervoor hebt ingezet.
De voorzitter gaat ze uitreiken.

Maar eerst is er een quiz met prijzen. De papieren met de vragen worden rondgedeeld en mij worden ze ook aangeboden maar de vragen gaan over voetbal en daar weet ik niks van. Het wordt nu duidelijk rustiger in de zaal. Iedereen is aan het nadenken en zachtjes aan het overleggen.
En dan komt de uitslag na eerst de antwoorden van de quiz voorgelezen te hebben.
De prijzen zijn mooi ingepakte lekkernijen van de Zuivelhoeve.
1 Henk Bakker
2 Bakker
3 Wim Peters

Daarna worden de jubilarissen in het zonnetje gezet.
Voor 25 jaar lidmaatschap/vrijwilligerswerk:
Bas Groothues
Bjorn ter Bekke
Lars van Oosterom
Herwin Meijerink

En voor 50 jaar:
Richard Kerkhoff
Dick Velding
Gert Kampjes
Gerard ten Voorde

Enkele jubilarissen waren niet aanwezig.
Iedere jubilaris wordt in de gelegenheid gesteld om zijn roemrijke verleden openbaar te maken en daar wordt goed gebruik van gemaakt tot vermaak van de toehoorders.

T. Hespers