Sponsoren

Hoofdsponsor

Stersponsoren​

Sponsoren​

Algemene informatie

Onze vereniging bestaat al sinds 01 januari 1909 en is dus meer dan 110 jaar jong en heeft in al de jaren maar één hoofddoelstelling, n.l.:  voetbal.  Alle leden, jong en oud, kunnen op een voor hem of haar passend niveau trainen en voetballen. Omdat ieder lid voor zichzelf andere doelstellingen heeft voor wat betreft het niveau, wordt geprobeerd om bij de behoefte van de leden aan te sluiten. Zo willen wij prestatief en recreatief voetbal hand in hand laten gaan.

Voor het 1e elftal van de vereniging liggen de ambities zo hoog mogelijk. In het seizoen 2018-2019 is het 1e gedegradeerd naar de 5e klasse en het doel is om zo snel mogelijk terug te keren in de 4e klasse. Het 2e elftal zal daarbij aan moeten sluiten qua niveau. Voor zowel het 1e als het 2e elftal zal er versterking vanuit de jeugd moeten plaatsvinden.

De jeugd is onze levensader. Mede omdat de jongste jeugd relatief weinig contributie betaald en weinig kantineomzet genereert, zijn wij voortdurend op zoek naar grote en kleine sponsoren. Naast het pupillen-, junioren – en prestatieve voetbal kent de H.V.V. Hengelo ook recreatief voetbal. Hierbij staat naast het voetbal ook het gezellige en sociale hoog in het voetbal. We hebben dan ook een naam hoog te houden voor wat betreft de sfeer!  Het bestuur van de H.V.V. Hengelo wil dan ook blijven investeren in de accommodatie en faciliteiten zodat een ieder optimaal kan deelnemen aan de activiteiten binnen de vereniging. Om aan alle leden de nodige faciliteiten te kunnen bieden, moeten we zorgen voor voldoende middelen om dit te kunnen realiseren.  Hierbij valt te denken naast de structuur binnen de vereniging aan de financiële middelen.

Natuurlijk biedt de H.V.V. Hengelo ook voor u en uw bedrijf volop de mogelijkheden om te netwerken en uw bedrijf te profileren. De belangstelling voor de H.V.V. Hengelo van zowel media als publiek biedt hiervoor volop kansen.  Wij zijn een stabiele club met een goede uitstraling.  Van deze uitstraling kunt u zakelijk meeprofiteren. Voor relatief kleine bedragen kunt u een enorme uitstraling en goodwill bewerkstelligen en u investeert in de hobby en het plezier van de honderden mensen die we wekelijks op ons sportpark “De Waarbeek” mogen begroeten. Mensen van zowel binnen als buiten de vereniging.

De vereniging krijgt met enige regelmaat aandacht via de volgende media:

  1. Radio Hengelo, liveverslag van de wedstrijden van het 1e elftal.
  2. TC Tubantia
  3. Hengelo’s weekblad
  4. Programmablaadje “Hengelo Thuis”
  5. Website: www.hvvhengelo.nl